Adatvédelmi irányelvek

Az Abnet szigorú adatvédelmi politikát folytat, tiszteletben tartja mások méltányolandó érdekeit, üzleti titkait, személyi adatait, bizalmas információit. Az Abnet adatokat elvárható gondossággal kezel.

Az Abnet ügyfele adatát harmadik félnek csak akkor adhatja tovább,

  • ha ezt ügyfele előzetesen kérte,
  • vagy, ha az Abnet előzetes kérésére ügyfele adata átadásához hozzájárult, főként, ha kérte is ezt,
  • vagy, ha törvény szerint kötelező az adatok átadása.

Biztonsági incidens vagy visszaélés (abuse) kapcsán, az incidens kezeléséhez szükséges technikai adatokat az Abnet átadhat megbízható biztonsági incidenskezelő központ vagy olyan szolgáltató részére, aki közreműködik az Abnet szolgáltatásában vagy érintett az ügyben.

Továbbá az Abnet jogosult alvállalkozói részére a szolgáltatásteljesítéshez szükséges adatokat átadni, amellett, hogy az Abnet kötelezi alvállalkozóját, hogy az adatokat az alvállalkozó csak a szolgáltatáshoz szükséges mértékben használhatja fel, és csak a szükséges ideig őrizheti meg.

Az Abnet soha senki számára sem küld kéretlen üzenetet, de ügyfele részére a számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatban információt vagy ajánlatot küldhet.

Az Abnettől bárki, bármikor kérheti személyi adatainak adatbázisaiból történő törlését, mely kérést ésszerű időn belül, mielőbb teljesít, kivéve, ha a kérés teljesítésének törvényi akadálya van. Ha csak részben van akadálya, akkor a kérést részben teljesíti. Adatok törlését személyesen, személyi azonosságot igazolva, vagy bizonyító erejű okiratban lehet kérni úgy, hogy a kérő személye azonosítható legyen. Bizonyos adatok törlésére webes vagy más interfészt is biztosíthat az Abnet.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit, kéréseit, bejelentéseit az Üzenőn keresztül megteheti.